Aktualności

Walne Zebranie POSK 2021

Walne Zebranie POSK 2021

Tegoroczne zebranie walne członków zaplanowane jest na 25 września 2021 (online).

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Od 8 do 16 października; bilety w sprzedaży

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

Spektakl z aktorką National Theatre Susan Porrett i muzyką w wykonaniu Viv McLean - 18 września 2021. Bilety w sprzedaży.

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Wyjątkowa wystawa w Galerii POSK od 28 sierpnia

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Bilety na lipcowe spektakle w podwyższonym reżimie sanitarnym już w sprzedaży

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Poszukujemy osób do obsługi klienta i widowni teatru

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Specjalny koncert o historii polsko-brytyjskich relacji 27 maja

Nowy Statut POSK-u

Zasady oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania POSK-u

Nadzwyczajne Walne Zebranie POSK-u (NWZ) odbędzie się 18 maja 2019, w tym samym dniu odbędzie się także Doroczne Walne Zebranie członków Ośrodka.

Doroczne Walne Zebranie będzie przeprowadzone według przyjętych od lat zasad, natomiast sposób  oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ściśle określony prawem brytyjskim.  Uchwały zostaną rozesłane razem z zawiadomieniem o NWZ aby członkowie mogli się przygotować do głosowania i ewentualnie oddać glos drogą pocztową lub przez wyznaczenie pełnomocnika („proxy”).

Dodatkowe głosy, przysługujące tym członkom, którzy uzyskali je na podstawie darowizn na rzecz POSK-u, będą też liczone. Głosy zostaną policzone poprzez wpisanie ich do specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego Excel, który będzie już zawierał szczegóły wszystkich członków według numeru członkowskiego, wraz z liczbą dodatkowych głosów, jakie przysługują poszczególnym członkom. Liczba głosów oddanych za i przeciw każdej rezolucji, plus liczba głosów wstrzymujących się, będzie obliczana w formie elektronicznej. Komisja Skrutacyjna będzie składała się z przewodniczącego i czterech członków, wcześniej zaznajomionych  z  procesem oddawania głosów. Będzie także możliwość udziału dwóch osób wybranych spośród członków obecnych na sali w roli obserwatorów.

Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie zostanie przerwane zaraz po głosowaniu na członków Rady. W czasie liczenia głosów zostanie otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie, w celu umożliwienia członkom oddania głosów nad proponowanym nowym Statutem. Członkowie, którzy na podstawie darowizn, które złożyli na rzecz Ośrodka, uzyskali dodatkowe głosy, zostaną poproszeni o głosowanie nad tym, czy zgodzą się zrezygnować z tych dodatkowych głosów, aby w przyszłości wybory odbywały się ściśle na zasadzie „jeden członek, jeden głos”.

Zanim jednak nastąpi głosowanie, przewodniczący Komisji Satutowej Marcin Zaremba wprowadzi temat przedstawiając główne wątki proponowanego Statutu, po czym odbędzie się dyskusja. Należy podkreślić, że głosowanie jest wyłącznie na zasadzie „Tak/Nie/Wstrzymany” –na tym etapie nie będzie już możliwości  wprowadzenia jakichkolwiek zmian do proponowanego Statutu. Zatem i dyskusja będzie  ograniczona do wypowiedzi za lub przeciw całości Statutu.

Po głosowaniu, podczas liczenia głosów oddanych w sprawie nowego Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostanie zakończone, a Doroczne Walne Zebranie zostanie kontynuowane, skupiając się na dalszych punktach porządku obrad czyli ogłoszenie wyników głosowania na członków Rady, wybór Komisji Rewizyjnej, powołanie audytorów i wybór przewodniczącego POSK-u.

Mamy nadzieję, że głosy w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  zostaną policzone przed zamknięciem Dorocznego Walnego Zebrania i że będą mogły zostać ogłoszone tego samego dnia.

Opracował Tomasz Furmanek