Aktualności

Walne Zebranie POSK 2021

Walne Zebranie POSK 2021

Tegoroczne zebranie walne członków zaplanowane jest na 25 września 2021 (online).

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Od 8 do 16 października; bilety w sprzedaży

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

Spektakl z aktorką National Theatre Susan Porrett i muzyką w wykonaniu Viv McLean - 18 września 2021. Bilety w sprzedaży.

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Wyjątkowa wystawa w Galerii POSK od 28 sierpnia

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Bilety na lipcowe spektakle w podwyższonym reżimie sanitarnym już w sprzedaży

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Poszukujemy osób do obsługi klienta i widowni teatru

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Specjalny koncert o historii polsko-brytyjskich relacji 27 maja

Joanna_Mludzinska_przedstawia_prezentacje_W_centrum_uwagi_x_692.jpg

„W centrum uwagi”

– kilka refleksji po dorocznym Walnym Zebraniu Członków POSK-u 2017

Kolejne coroczne Walne Zebranie Członków POSK-u odbyło się  w sobotę 13 maja 2017 roku. Pani Przewodnicząca Joanna Młudzińska, chcąc podzielić się z zebranymi refleksjami zarówno z ostatniego roku jak i całych 5-ciu lat swojej prezesury, przedstawiła doskonale przygotowaną prezentację pod tytułem „W centrum uwagi", podsumowującą ten okres.

Opierając się na faktach przedstawionych w zwięzłej prezentacji przez panią Młudzińską, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że stale aktualna misja Ośrodka, jaką przede wszystkim jest dzialalność społeczno-kulturalna, jest i była w ciągu ostatnich 5 lat ustawicznie realizowana, i to ze znakomitym efektem.

Najdonioślejszym wydarzenim kulturalnym z bogatej ubiegłorocznej oferty wydarzeń w Ośrodku zdecydowanie była wyprodukowana przez POSK premiera niezwykle rzadko wystawianej na świecie opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki. Można bez przesady powiedzieć, że było to wydarzenie artystyczne, które skierowało na POSK uwagę wielbicieli opery i muzyki w Londynie.

W swojej prezentacji pani Joanna  skupiła się również na zagadnieniu obecnego wizerunku Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego, podkreślając, że stał się on po referendum rozpoznawalnym dla Brytyjczyków symbolem obecności Polaków w Wielkiej Brytanii. Wspomniała również o zjednoczeniu się przedstawicieli Polonii z brytyjczykami w walce z przestępstwami nienawiści wobec Polaków i o licznych wyrazach sympatii i życzliwości ze strony brytyjczyków po rasistowskich atakach na naszą społecznośc.

Działania w POSK-u skierowane ku szerszej społeczności polonijnej to także praca takich organizacji jak East European Resource Centre czy Familia-Centrum Pomocy Rodzinie, które służą doradztwem, informacją i wsparciem dla Polaków oraz osób pochodzących z Europy Centralnej i Wschodniej.

POSK i jego działacze, oprócz zapewnienia rodakom wsparcia poprzez wyżej wymienione organizacje, godnie reprezentują Polaków w telewizji i w innych mediach, oraz na licznych spotkaniach, jak n.p. z posłami do Parlamentu i Sejmu, a nawet najwyższymi władzami Wielkiej Brytanii i Polski. Robią to  również poprzez udział w ogólnobrytyjskiej kampanii #BetterThanThat, skierowanej przeciwko przestępstwom motywowanym nienawiścią na tle narodowościowym, rasowym i religijnym. Takie działania służą wszystkim Polakom, stanowiąc równocześnie strategię jak przyciągnąć uwagę ludzi, aby włączyli się do działań POSK-u.

Nie można nie podkreślić znaczenia rozpoczętego wcześniej, a skutecznie kontynuowanego w ciagu ostatnich 5-ciu lat procesu obniżania deficytu strukturalnego oraz zapewniania samowystarczalności  finansowej POSK-owi poprzez trafne inwestycje i rozsądną gospodarkę posiadanymi środkami. Obniżenie deficytu z £227tyś. do £36tyś w ciągu 5 lat jest niewątpliwie wynikiem znakomitym i ogromnym osiągnięciem zarówno niestrudzonego w swoich wysiłkach Skarbnika Roberta Wiśniowskiego, jak i całego Zarządu. Finansowe zabezpiecznie niezależności i przyszłości POSK-u jest niezbędne dla kontynuowania i rozwijania działalności kulturalnej i społecznej, dla której POSK został powołany, a ilość osób przewijająca się przez nasz budynek świadczy już o tym, że każdy może znaleźć tutaj coś ciekawego dla siebie.

Kończąc prezentację, pani Przewodnicząca zarysowała wyzwania stojące przed POSK-iem, wyliczając m.in. takie cele jak dalsze skupianie się na działalności społecznej i kulturalnej i rozwijanie atrakcyjnej oferty programowej. Podkreśliła potrzebę budowania  wzrostu rozpoznawalności, popularności i roli publicznej POSK-u, oraz kładzenia nacisku na otwarcie Ośrodka na młodsze pokolenie Polonii, a także stopniowej modernizacji budynku POSK-u.

Wystąpienie ustępującej pani Przewodniczącej nagrodzone zostało gromkimi i długo trwającymi oklaskami szczerego uznania.

St_prezydialny_2017.jpg

Jak w latach poprzednich, po wystąpieniu pani Prezes wywiązała się na Sali wielogodzinna dyskusja nad sprawozdaniami. Niemożliwym jest opisanie jej szczegółowo w tym krótkim artykule. Skarbnik POSK-u Robert Wiśniowski oraz inni członkowie Zarządu odpowiadali na pytania z Sali, udzielając dodatkowych informacji  do szczegółowych sprawozdań, dostepnych dla wszystkich członków w tak zwanej „Białej Broszurce” oraz Wiadomościach POSK-u.

Obok konstruktywnych uwag czy krytyk oraz rzeczowych pytań, pojawiały się głosy bardzo krzywdzące i tendencyjnie niesprawiedliwe pod adresem działań Zarządu i POSK-u.  Tym bardziej to smutne, gdyż osoby występujące z różnymi zarzutami, nie zadały sobie wcześniej trudu, aby zapoznać się z publikowanymi na bieżąco czy poźniej w wiadomościach POSK-u informacjami na temat działań Ośrodka czy faktów związanych z n.p. z finansami i planami.

Punktami kulminacyjnym Walnego Zebrania były wybory członków Rady POSK-u, wybór Komisji Rewizyjnej, a następnie nowego Prezesa. Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem Dr Dobrosławy Platt policzyła głosy oddane na członków Rady, następnie p. Platt odczytała nazwiska wybranych w głosowaniu 17 osób, wśród których pokazały się cztery osoby z młodszej, nowej Polonii  (lista została opublikowana tydzień temu w Tygodniu Polskim).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytane zostało w języku angielskim przez panią Elżbietę Malhomme de la Roche, która następnie przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi z podziękowaniem. Odbyło sie głosowanie, podczas którego  obecni na Sali w przeważającej większości  głosowali za udzieleniem absolutorium. Pani Elżbieta Malhomme de la Roche zgodziła się przyjąć ponownie funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i zaproponowała nowy jej skład złożony z następujących osób: Aleksandra Newsome, Jerzy Ścibor-Kamiński, Jan Kaczmarek i Alina Czwałga-Matuszewska.

Pani Przewodnicząca Joanna Młudzińska, od 5-ciu lat rokrocznie wybierana ogromną przewagą głosów na to stanowisko, w roku bieżącym, zgodnie ze statutem Ośrodka, nie mogła kandydować ponownie.

W związku z tym ustępujący Zarząd zaproponował swojego kandydata na Przewodniczącego Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego – pana Wojciecha Tobiasiewicza.

Pan Marek Laskiewicz, który zgłosił swój zamiar kandydowania na Prezesa POSK-u, nie otrzymał dostatecznej ilości głosów aby wejść do Rady, a tylko członkowie Rady POSK-u mogą kandydować na Prezesa.

Skoro nie zgłoszono innych kandydatów, nowym Prezesem POSK-u został wybrany pan Wojciech Tobiasiewicz, przez aklamację. Dziękując członkom Walnego Zebrania podkreślił, że sprawy POSK-u leżą blisko jego serca od młodości, i że zaszczytna rola Przewodniczącego to nie tylko przywilej, ale i obowiązek do sumiennego wypełnienia. Zaznaczył, że  pierwszym obowiązkiem jaki nakłada na niego Statut  to wybranie Zarządu i zadeklarował, że wszystkie stosowne kandydatury rozważy, wybierając te najbardziej odpowiednie. Obiecał, że za swojej prezesury będzie robić wszystko, aby Ośrodek nadal tętnił życiem.

Na zakończenie pani Joanna Młudzińska podziękowała zebranym jeszcze raz za zaufanie i współpracę, zebrani na sali nagrodzili ją wyjątkowo długą owacją na stojąco.

Tomasz Furmanek