Aktualności

Walne Zebranie POSK 2021

Walne Zebranie POSK 2021

Tegoroczne zebranie walne członków zaplanowane jest na 25 września 2021 (online).

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Dodatkowe spektakle "Moralności Pani Dulskiej" Sceny Polskiej.UK w POSK

Od 8 do 16 października; bilety w sprzedaży

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

"Divine Fire" o Chopinie i Sand

Spektakl z aktorką National Theatre Susan Porrett i muzyką w wykonaniu Viv McLean - 18 września 2021. Bilety w sprzedaży.

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Halima Nałęcz i Jej Artyści

Wyjątkowa wystawa w Galerii POSK od 28 sierpnia

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Scena Polska.UK w POSK zaprasza na Moralność Pani Dulskiej

Bilety na lipcowe spektakle w podwyższonym reżimie sanitarnym już w sprzedaży

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Rekrutujemy na stanowiska w POSK

Poszukujemy osób do obsługi klienta i widowni teatru

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Katy Carr w POSK Online na finał Dni Polskiego Dziedzictwa

Specjalny koncert o historii polsko-brytyjskich relacji 27 maja

Wystawa IPN w POSK-u

Rzeczypospolita, której już nie ma

Na 12 listopada przewidziano otwarcie w galerii POSK-u kolejnej wystawy, która przyjedzie do nas z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. „Rzeczpospolita utracona” jest podróżą po kraju, którego już nie ma. Zniknął bezpowrotnie, nie w wyniku normalnego rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych procesów społecznych, ale na skutek kataklizmu, jaki stał się udziałem po 1939 r.

Jak czytamy w opracowaniu omawiającym tę wystawę: „To podróż po sferze duchowej ‘okaleczonego narodu’ – strat spowodowanych okrucieństwem wojny w skali dotychczas nieznanej, demoralizacji i zdziczenia wojną. To dojmujące doświadczenie niesprawiedliwości po II wojnie światowej, deprecjacji wartości, wielu pojęć stanowiących o jakości moralnej życia publicznego i społecznego. To podróż po nowym kanonie tradycji i kultury, negującym – oczywisty do niedawna – dorobek pokoleń. To świat obco brzmiących znaczeń, ‘wielu prawd’, na nowo pisanej historii. To także odkrywanie świadectw prawdziwych – pozwalających zachować nadzieję na zwyczajną uczciwość, szacunek, tolerancję, humanizm. To podróż śladami nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturowością i wiekową tradycją. To historia zagłady dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki. Zagłady realizowanej metodycznie wobec kolejnych społeczności (Żydów, Polaków, Romów, Białorusinów, Ukraińców), grup społecznych (inteligencji, wojskowych), nowych kategorii wrogów kreowanych przez nazizm i komunizm, wobec dzieci. To historia wypędzeń – utraty przez miliony obywateli Rzeczypospolitej swojego miejsca na ziemi, zerwania podstawowych więzi społecznych, dających pole do erozji tradycji, patriotyzmu, szacunku. To wreszcie podróż śladami polskiej kultury materialnej, skazanej przez obydwu okupantów na zniszczenie. Podróż po nieistniejących już muzeach i bibliotekach, po utraconych Kresach z ich wielowiekowym bogactwem świątyń (kościołów, synagog, cerkwi, kenes, molenn, meczetów), zamków, pałaców, cmentarzy – ostatnich świadków nieistniejących już społeczności. To podróż po świecie ziemiańskich dworów z ich kulturotwórczą tradycją – wystawionych na „łup rewolucji”. To pytanie o konsekwencje wszystkich wspomnianych strat dla nas. To podróż w głąb nas samych.

Duchowość i dziedzictwo

„Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zatytułowana ‘Duchowość’ dotyczy strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny w wymiarze etyczno-moralnym. Pokazuje relatywizm, który stał się udziałem znacznej części społeczeństwa polskiego w wyniku działań totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego, a później 45 lat rządów komunistycznych. Pokazujemy ów relatywizm głównie poprzez dość szokujące zestawienia postaci, które naszym zdaniem symbolizują tę ciemną i jasną stronę owych pojęć". Do pojęć, które zostaną przedstawione w tej części wystawy, należy m.in. wolność – zilustrowana zdjęciem żołnierzy dywizji gen. Maczka, która brała udział w wyzwalaniu Belgii i Holandii, zestawionymi z fotografią polskich żołnierzy biorących udział w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Wśród innych zaprezentowanych pojęć znalazł się także honor – jego uosobieniem był rtm. Witold Pilecki, żołnierz AK i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, w zestawieniu z Józefem Różańskim – oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, znanym z brutalnych metod śledztwa. „Druga część wystawy jest poświęcona społeczeństwu i stratom poniesionym przez mieszkańców II Rzeczpospolitej. Pokazujemy tu proces likwidowania tego, co było jednym z podstawowych wyznaczników tamtego okresu: wielokulturowości i wielonarodowościowego charakteru ówczesnej Polski. Przedstawiamy eksterminację społeczności polskiej, żydowskiej, romskiej, ukraińskiej i białoruskiej przede wszystkim przez pryzmat wypędzeń przez Niemców i Sowietów. Ostatni fragment ekspozycji zatytułowany „Dziedzictwo" przedstawia straty materialne, jakie Polska poniosła podczas II wojny i już po jej zakończeniu. „Dotyczy to całych kategorii obiektów, które z przyczyn ideologicznych przeznaczono na wyniszczenie. Myślę głównie o pałacach, dworach i majątkach ziemskich skazanych wraz z klasą ziemiańską na zagładę. Pokazujemy również zniszczone kościoły, synagogi i cmentarze. Przedstawiamy także historię Kresów, tego tygla wielu narodów, który bezpowrotnie odszedł. Pokazujemy wreszcie straty kultury polskiej w zakresie obrazów, książek czy rzeźb, zniszczonych głównie przez Niemców, które to straty są nie do odrobienia".

Elżbieta Sobolewska

"To historia wypędzeni. Utraty przez miliony obywateli Rzeczypospolitej swojego miejsca na ziemi, zerwania podstawowych więzi społecznych dających pole do erozji tradycji, patriotyzmu i szacunku."