Aktualności

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Specjalne pokazy na 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Czasowa wystawa w 80. rocznicę Bitwy o Wielką Brytanię

Walne Zebranie POSK przez Internet

Walne Zebranie POSK przez Internet

To wyjątkowe środki z powodu trwającej pandemii koronawirusa

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie tylko w formie korespondencyjnej

POSK pozostaje czasowo zamknięty

POSK pozostaje czasowo zamknięty

z powodu pandemii koronawirusa

W marcu w POSK-u!..

W marcu w POSK-u!..

przegląd wybranych wydarzeń plus pełny program na marzec

Kino POSK partnerem Kinoteki!

Kino POSK partnerem Kinoteki!

- festiwal polskich filmów już od 18 lat w Londynie

Nabór do Chóru Opery POSK!

Nabór do Chóru Opery POSK!

- w sobotę 7 marca o 16:00 w Sali Multimedialnej POSK-u

Jeszcze w lutym w POSK-u!..

Jeszcze w lutym w POSK-u!..

- wybrane wydarzenia z bogatego programu POSK-u na luty 2020

Ogłoszenie dla członków POSK-u

Ogłoszenie dla członków POSK-u

- zmiany dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej i na Przewodniczącego POSK-u

POSK_x_670.jpg

Zmiany dotyczące procedur zgłaszania kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej i na Przewodniczącego POSK-u.


Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 18 maja 2019 został przyjęty nowy, uwspółcześniony projekt statutu POSK-u, pociągający za sobą istotne zmiany dotyczące procedur zgłaszania kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej i na Prezesa Ośrodka. Przyjrzyjmy się tym zmianom.


Nowa Procedura:

Termin zgłoszeń kandydatur na Przewodniczącego POSK-u, do Rady i do Komisji Rewizyjnejupływać będzie na 45 dni przez Walnym Zebraniem (WZ), które w tym roku odbędzie się 30 maja 2020; czyli w tym roku ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń wszystkich kandydatur będzie 15 kwietnia .

Szczegóły dotyczące kandydatów zostaną rozesłane do wszystkich członków wraz z zawiadomieniem o WZ, umożliwiając w ten sposób członkom zapoznanie się z kandydatami i podjęcie przemyślanej decyzji.

Po upływie terminu zgłaszania kandydatur (15 kwietnia 2020) nie będzie można dokonać dalszych zgłoszeń, nie będzie też możliwości nominowania kandydatów podczas Walnego Zebrania (z wyjątkiem  przypadku braku zgłoszeń kandydatur).

 

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego POSK-u:

Każda nominacja kandydata będzie musiała odbyć się poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie kandydata do wyborów na Przewodniczącego POSK-u”.

Kandydat będzie musiał być nominowany przez 10 członkówlub przez Zarząd. Każdy z kandydatów będzie musiał dostarczyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego chce zostać Przewodniczącym i co zamierza osiągnąć podczas swojej prezesury. Kandydat, oprócz niezbędnych kwalifikacji, będzie musiał mieć doświadczenie związane z POSK-iem, czyli wcześniejsze sprawowanie funkcji członka Rady przez poprzednie 2 lata lub zasiadanie w Radzie w sumie przez 4 lata.

 

Zgłaszanie kandydatów do Rady POSK-u:

Zgłoszenie kandydatury musi być obecnie dokonane za pomocą formularza „Zgłoszenie Kandydatury do Rady POSK-u”.

Każdy kandydat do Rady musi być poparty przez 2 członków, będzie również musiał przygotować oświadczenie zawierające jego krótką biografię oraz określenie w jakie konkretne obszary działalności POSK-u chciałby się zaangażować. Dodatkowo, członkowie otrzymają informację na temat liczby posiedzeń Rady, w których uczestniczyły poszczególne ubiegające się o reelekcję osoby, od czasu kiedy ostatnio zostały wybrane do Rady.


Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej (KR):

Zgłoszenie kandydatury do KR musi być dokonane za pomocą formularza „Zgłoszenie kandydatury do wyborów do Komisji Rewizyjnej”. Każdy kandydat musi być poparty przez 2 członków, będzie również musiał przygotować oświadczenie zawierające jego krótką biografię oraz i wyjaśniające, dlaczego uważa, że jest kwalifikowany do wyboru do KR.

W przypadku otrzymanych 5 lub mniej kandydatur do KR, kolejni kandydaci mogą zostać nominowani podczas WZ pod warunkiem, że kandydat będzie osobiście obecny na tym zebraniu i będzie proponowany przez osobę obecną na WZ i poparty przez 2 inne osoby uprawnione do głosowania na tym zebraniu.

 

Wymagania Charity Commission:

Aby spełnić wymagania CharityCommission, każdy kandydat musi również wypełnić formularze„Deklaracja kompetencji i reputacji” i „Deklaracja interesów” i dołączyć je do swojego zgłoszenia.

Wszystkie wymienione w tekście formularze dostępne są na stronie www.posk.org  w zakładce „O nas” pod hasłem „Statut i formularze”.

 

Walne Zebranie wraz z wyborami do Rady, Komisji Rewizyjnej i na Prezesa POSK-u odbędzie się 30 maja 2020. To istotna data dla naszej POSK-owej społeczności. W tym roku po raz pierwszy wybory odbędą się według zasad zawartych w nowym Statucie. Liczymy na zainteresowanie i zaangażowanie członków Ośrodka w to ważne dla nich wydarzenie.