KONKURS POETYCKI - ZGŁOSZENIA

Apr 30th 9:00 am - 5:00 pm

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Grupa Artystyczna KaMPe ogłaszają:

Konkurs  Poetycki

imienia Tadeusza Murdzeńskiego

 

Konkurs p.t. „Stulecie Odzyskania Niepodległości”

o tematyce związanej z zagadnieniami niepodległości, patriotyzmu i miłości do ojczyzny

jest konkursem otwartym, skierowanym do osób dorosłych (18+) i ma na celu wyłonienie wybitnych talentów literackich

tworzących poezję w Wielkiej Brytanii w języku polskim.

 

Nagroda I: £750 Nagroda II: £500 Trzy nagrody III: 3 x £200

Wszystkie nagrody ufundowane są przez  Fundusz Tadeusza Murdzeńskiego.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów własnych, dotąd niepublikowanych

i nienagradzanych, maksymalnie dwóch.


II. Utwór w 4 egzemplarzach należy opatrzyć godłem lub pseudonimem,

do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem)

zawierającą dane autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres  emailowy).


III. Prace należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres:

POSK, KONKURS POETYCKI, 238-246 King Street, London W6 0RF

 

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej POSK-u:  www.posk.org

LINK:    http://posk.org/pl/wiadomosci/konkurs-poetycki-im-tadeusza-murdzenskiego-ogloszony/

Tags: