KREATYWNY WARSZTAT"CISZA"

May 06th 2:00 pm - 7:00 pm

Niedziela   6 Maja 2018   godz 14:00 – 19:00

Kreatywny Warsztat  “CISZA”

  czytanie fragmentów sztuki pt. „Cisza” przez Nicola Werenowską Dyskusja.

Org.  Kresy Family Polish WWII History Group

http://www.kresyfamily.com/

Tags: