O nas

Sekcja Społeczna POSK-u pragnie objąć opieką Polaków znajdujących się w szpitalach, więzieniach, osoby starsze w domach, oraz bezdomnych.

Oferowana przez nas pomoc dotyczy regularnej asysty, wsparcia moralnego, tłumaczenia oraz udostępniania polskiej literatury. W miarę możności, pragniemy odpowiedzieć na każdą prośbę o pomoc.

W trosce o naszych szanownych seniorów organizujemy, raz na kwartał, spotkania  towarzyskie: „Przy herbatce”. 

 

Dbając o efektywność naszych działań, nawiązaliśmy współpracę z  Polskim Konsulatem, Kościołami Polskimi, i innymi organizacjami charytatywnymi, takimi jak: Prisoners Advice Service, PEEC Family Centre, Towarzystwo Pomocy Polakom, oraz osobami indywidualnymi.

Odpowiadamy na każde zgłoszenie listowne, emailowe lub telefoniczne.

 Zainteresowanym pomocą podajemy adres i kontakt telefoniczny:

Sekcja Spoleczna POSK-u                                                        seniorzy           07548 943725

238-246 King Street                                                                szpitale            07762 749439

London W6 0RF                                                                       wiezienia         07762 749442

pomoc@posk.org

 

 

Informacja dla kandydatów na członków sekcji

Działamy w ramach czterech podsekcji:

- szpitalnej

- więziennej

- seniorów

- bezdomnych

Każda podsekcja skupia grupę wolontariuszy, którzy po wypełnieniu aplikacji i umowy wolontariusza, stają się członkami sekcji.

Co dwa tygodnie - w soboty,  odbywają się spotkania w POSK-u o charakterze integracyjno-sprawozdawczo-szkoleniowym,  przeznaczone dla wszystkich członków.

W celu budowania właściwych motywacji, oraz podnoszenia efektywności i standardu naszej pomocy, organizujemy szkolenia ogólne, oraz w obrębie poszczególnych podsekcji.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami jako wolontariusz, zapraszamy na spotkanie do POSK-u, lub prosimy o kontakt.