Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Apelujemy do polskich środowisk w Wielkiej Brytanii o wsparcie akcji pomocowej dla Ukrainy.

 

Ukraina.png


POLACY, BĄDŹMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

Charytatywna zbiórka jest inicjatywą Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz Polskiej Fundacji Kulturalnej we współpracy z Archidiecezją Lwowską.

Akcja ma wsparcie Ambasady RP w Londynie, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Zjednoczenia Polskiego w WB, Polskiej Macierzy Szkolnej, Zjednoczenia Polek w WB, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju, Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Komitetu Pomocy Polakom Na Wschodzie, Polonia Aid Foundation Trust, Medical Aid For Poland Fund oraz Związku Lotników Polskich WB.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę, prosimy o wpłaty pieniężne, bo taka forma pomocy jest obecnie najskuteczniejsza.

Czeki prosimy wystawiać na specjalne konto:

„Polish Cultural Foundation Limited” i przesyłać na adres:

Polska Fundacja Kulturalna
238-246 King Street
London W6 0RF

z dopiskiem na kopercie „Solidarni z Ukrainą”.

Dotacje pod nazwą: „Solidarity with Ukraine” można też wpłacać bezpośrednio na specjalne konto:

Polish Cultural Foundation Limited

Nr konta: 81378503
Sort code: 40-02-12

Bank: HSBC UK.

100% zebranych środków wesprze akcję pomocową.

Zbiórka organizowana przez Posk

POSK zbiera fundusze na pomoc ukraińskim rodzinom, które w wyniku rosyjskiej inwazji, znalazły się w pilnej potrzebie.

Prosimy o przesłanie środków na nasze specjalne konto bankowe:

Polish Social and Cultural Association.
Ukraine Appeal
Sort code: 20-35-93
Account number: 50650889