Aktualności

POSK Polska Opera w Londynie

POSK Polska Opera w Londynie

Muzyka i taniec Moniuszko, Szymanowski, Karlowicz, Paderewski i Chopin Sobota 14 Maja

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

Koncert Chopinowski

Koncert Chopinowski

Chopin in Jazz 30 kwietnia w teatrze POSK

Alicja Smietana w Jazz cafe POSK

Alicja Smietana w Jazz cafe POSK

Wyjątkowy koncert upamiętniający życie i muzykę jej ojca, legendarnego polskiego jazzmana, gitarzysty Jarka Śmietany

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

Otwarcie Atrium

Otwarcie Atrium

Fantastyczna dwupiętrowa przestrzeń, idealna na koncerty, występy i dyskusje.

Emma Rawicz w Jazz Cafe POSK

Emma Rawicz w Jazz Cafe POSK

Koncert inaugurujący sezon 2022! Znakomita Emma Rawicz z zespołem.

Walne Zebranie POSK 2021

Walne Zebranie POSK 2021

Tegoroczne zebranie walne członków zaplanowane jest na 25 września 2021 (online).

Nowy Statut POSK-u

Zasady oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania POSK-u

Nadzwyczajne Walne Zebranie POSK-u (NWZ) odbędzie się 18 maja 2019, w tym samym dniu odbędzie się także Doroczne Walne Zebranie członków Ośrodka.

Doroczne Walne Zebranie będzie przeprowadzone według przyjętych od lat zasad, natomiast sposób  oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ściśle określony prawem brytyjskim.  Uchwały zostaną rozesłane razem z zawiadomieniem o NWZ aby członkowie mogli się przygotować do głosowania i ewentualnie oddać glos drogą pocztową lub przez wyznaczenie pełnomocnika („proxy”).

Dodatkowe głosy, przysługujące tym członkom, którzy uzyskali je na podstawie darowizn na rzecz POSK-u, będą też liczone. Głosy zostaną policzone poprzez wpisanie ich do specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego Excel, który będzie już zawierał szczegóły wszystkich członków według numeru członkowskiego, wraz z liczbą dodatkowych głosów, jakie przysługują poszczególnym członkom. Liczba głosów oddanych za i przeciw każdej rezolucji, plus liczba głosów wstrzymujących się, będzie obliczana w formie elektronicznej. Komisja Skrutacyjna będzie składała się z przewodniczącego i czterech członków, wcześniej zaznajomionych  z  procesem oddawania głosów. Będzie także możliwość udziału dwóch osób wybranych spośród członków obecnych na sali w roli obserwatorów.

Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie zostanie przerwane zaraz po głosowaniu na członków Rady. W czasie liczenia głosów zostanie otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie, w celu umożliwienia członkom oddania głosów nad proponowanym nowym Statutem. Członkowie, którzy na podstawie darowizn, które złożyli na rzecz Ośrodka, uzyskali dodatkowe głosy, zostaną poproszeni o głosowanie nad tym, czy zgodzą się zrezygnować z tych dodatkowych głosów, aby w przyszłości wybory odbywały się ściśle na zasadzie „jeden członek, jeden głos”.

Zanim jednak nastąpi głosowanie, przewodniczący Komisji Satutowej Marcin Zaremba wprowadzi temat przedstawiając główne wątki proponowanego Statutu, po czym odbędzie się dyskusja. Należy podkreślić, że głosowanie jest wyłącznie na zasadzie „Tak/Nie/Wstrzymany” –na tym etapie nie będzie już możliwości  wprowadzenia jakichkolwiek zmian do proponowanego Statutu. Zatem i dyskusja będzie  ograniczona do wypowiedzi za lub przeciw całości Statutu.

Po głosowaniu, podczas liczenia głosów oddanych w sprawie nowego Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostanie zakończone, a Doroczne Walne Zebranie zostanie kontynuowane, skupiając się na dalszych punktach porządku obrad czyli ogłoszenie wyników głosowania na członków Rady, wybór Komisji Rewizyjnej, powołanie audytorów i wybór przewodniczącego POSK-u.

Mamy nadzieję, że głosy w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  zostaną policzone przed zamknięciem Dorocznego Walnego Zebrania i że będą mogły zostać ogłoszone tego samego dnia.

Opracował Tomasz Furmanek