Skip to content Skip to footer

Instytut Piłsudskiego

PIŁSUDSKI INSTITUTE OF LONDON
Since 1947

HISTORIA INSYTUTU

Działający od 1947 roku Instytut Piłsudskiego jest organizacją integralnie związaną z polską obecnością w stolicy Wielkiej Brytanii.
Obecna ekspozycja muzealna przedstawia chronologię wydarzeń związanych z polską drogą do odzyskania niepodległości. Oryginalne afisze, fotografie i dokumenty oraz pamiątki osobiste znaczą szlak legionowy, a kącik Małego Legionisty zachęca najmłodszych gości do interaktywnego poznawania historii.

Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie gromadzi zbiory dokumentów tworzących w sumie ponad 200 kolekcji. Są to w większości spuścizny osobowe znanych polityków i działaczy okresu międzywojennego oraz przedstawicieli powojennej emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Osobną pozycję stanowi Archiwum Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1918-1922 w mikrofilmach i odbitkach, stanowiące ważne źródło do badań nad Wojną Polsko-Bolszewicką i pierwszymi latami niepodległości.

Zbiór archiwalny narastał stopniowo od momentu założenia Instytutu w Londynie 1947 roku. Zasadniczy jego zrąb stanowią dokumenty wywiezione z Polski przed wojną, dotyczące głównie czasu walk o wolność, historii Legionów i okresu niepodległości, w tym wiele dokumentów związanych z Józefem Piłsudskim, które złożyły się na jego obszerną kolekcję. Ta część zbiorów uzupełniona została materiałami wielu Polaków, którzy po wojnie zamieszkali w Wielkiej Brytanii i na przestrzeni lat przekazywali swe osobiste zbiory archiwalne Instytutowi. Wśród tych zasobów odnaleźć można nie tylko dokumenty osobiste, lecz również relacje historyczne, fotografie i korespondencję.

Strona Instytutu Piłsudskiego: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (pilsudski.org.uk)

HOLOGRAM ENIGMY

Jedną z atrakcji oferowanych w muzeum jest możliwość obejrzenia hologramu unikalnego egzemplarza szyfrującej maszyny Enigmy z roku 1940, skonstruowanej we Francji według planów polskich kryptologów.

INSTYTUT OFERUJE

Lekcje i konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej
Staże muzealne i archiwalne dla absolwentów angielskich uczelni
Warsztaty dla nauczycieli
.

ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ

Cykl dwujęzycznych prelekcji, wykładów, konferencji oraz regularnych spotkań z kuratorem, umożliwia zapoznanie się z bogatymi zbiorami Instytutu.

Godziny otwarcia:
wtorki od 11:00 do 19:00
czwartki od 11:00 do 19:00

GALERIA

Institutute-pilsudski-soldiers
Institutute-pilsudski-enigma2
Institutute-pilsudski-ship-painting
Institutute-pilsudski-newspaper
Institutute-pilsudski-painting
Institutute-pilsudski-ship-painting2

GODZINY OTWARCIA

wtorki od 11:00 do 19:00
czwartki od 11:00 do 19:00