Skip to content Skip to footer

Biblioteka Polska POSK

Jedna z większych bibliotek polskich poza Krajem, została założona w 1942 roku.

Biblioteka jest członkiem:

Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – MAB

Council for Slavonic and East European Library and Information Services – COSEELIS.

O Bibliotece

Specjalizuje się w zbieraniu publikacji emigracyjnych. Księgozbiór stanowią wydawnictwa emigracyjne i krajowe o profilu humanistycznym, polonika, conradiana, rękopisy, archiwa osób prywatnych oraz instytucji i organizacji emigracyjnych, czasopisma emigracyjne i krajowe, biuletyny i komunikaty organizacji emigracyjnych, wydawnictwa „drugiego obiegu”, mapy, nuty, fotografie, obrazy i rysunki. Biblioteka zbiera także dokumenty życia społecznego emigracji (zaproszenia, jednodniówki, programy imprez, katalogi wystaw, plakaty i in.).

Biblioteka jest siedzibą
The Joseph Conrad Society (UK)