Skip to content Skip to footer

Historia POSK

Historia

Jak powstał POSK

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (w skrócie POSK) w Londynie w dzielnicy Hammersmith został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Prof. inż. Romana Ludwika Wajdy (1901-1974), który był również pierwszym przewodniczącym POSK-u. W 1964 roku, z jego inicjatywy, zaczęły odbywać się pierwsze publiczne spotkania na terenie Wielkiej Brytanii, mające na celu poinformowanie społeczności polskiej o pomyśle budowy Ośrodka i zebranie środków na realizację tego pomysłu.

Liczne środowiska polonijne, organizacje i stowarzyszenia oraz osoby prywatne poparły wizjonerski pomysł profesora Wajdy i zaczęły przekazywać dotacje lub organizować zbiórki funduszy na ten szczytny cel.

W 1972 roku zostały zakupione budynki przy King Street, w tym sklepy oraz nieużywany już kościół Baptystów – tu właśnie, w nieodległej przyszłości miał stanąć gmach POSK-u.

Po wykonaniu prac wyburzeniowych rozpoczęto wykopywanie rowów pod fundamenty i budowę od podstaw.  Było to tak wielkie wydarzenie dla Polaków rozsianych po Wielkiej Brytanii, że przyjeżdżały nawet wycieczki z różnych zakątków Zjednoczonego Królestwa, aby zobaczyć jak postępują prace budowlane.

W 1974 roku główny budynek został ukończony i 29 grudnia, po 3 latach intensywnych prac, nadszedł dzień oficjalnego otwarcia. Niestety, profesorowi Wajdzie niedane było doczekać spełnienia swojego marzenia, jakim było wybudowanie i stworzenie polskiego centrum – odszedł 8 grudnia 1974 roku, trzy tygodnie przed ukończeniem prac.

Ostatnia część budynku, w której mieści się teatr, została wykończona i uroczyście otwarta w roku 1982.

POSKowi przyświeca hasło „Polsce i wolnym Polakom na pożytek”. Jest to wspólny dom wszystkich Polaków. Powstał między innymi po to, aby uratować i utrzymywać Bibliotekę Polską w Londynie, która powstała w 1942 roku i wciąż wypełnia swoje zadania i rozwija działalność. Odbywają się w POSKu liczne wystawy, spotkania, koncerty, pokazy filmów i przedstawienia teatralne – zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych.

Mają tu swój dom liczne polskie organizacje: niektóre z nich z biegiem czasu się rozwiązują lub przekształcają, ale za to przybywają nowe, tworzone przez kolejne pokolenia Polaków na Wyspach.

W 2014 roku Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny dumnie świętował swoje 50. urodziny całorocznym cyklem znakomitych imprez i wydarzeń kulturalnych specjalnie przygotowanych na tę wspaniałą rocznicę.

POSK obecnie utrzymuje ten ogromny gmach głównie z własnych środków, wypracowanych przez rozważną politykę samowystarczalności – czynsze od lokatorów biur i mieszkań oraz wynajem sal zarówno Polakom jak i Brytyjczykom. Dary i dotacje, zarówno od osób indywidualnych jak i fundacji polskich, pomagają POSKowi prowadzić działalność społeczną i kulturalną, dla której został stworzony. Codzienne zarządzanie POSKiem wykonują członkowie Zarządu na zasadach wolontariatu.