Skip to content Skip to footer

O Galerii POSK

SZTUKA | WYSTAWY | WYNAJEM POWIERZCHNI | MALARSTWO | FOTOGRAFIA | RYSUNEK

’Sztuka ma swój własny język’ – jest to motto Galerii POSK, która jest częścią polskiego miejsca kultury w Londynie i prezentuje prace międzynarodowych artystów, nie tylko polskiego pochodzenia. W galerii wystawiana jest sztuka współczesna, artystów indywidualnych jak również wystawy tematyczne związków i grup artystycznych. Organizujemy też wystawy historyczne o tematyce polskiej lub będące częścią festiwali i ważnych rocznic wydarzeń historycznych. POSK jako niezależna instytucja charytatywna pobiera opłatę za zorganizowanie wystawy w Galerii. Sprzedaż dzieł należy do artysty i jest bezprocentowa.

Propozycję wystawy z prezentacją i opisem należy wysyłać do Dyrektora Galerii Joanny Ciechanowskiej. Prosimy o kontakt na adres:

j.ciechanowska@btinternet.com

English:

Art has its own language’ – is a motto of The POSK Gallery, part of the Polish culture place in London. We present art of international artists, not only of Polish background. The gallery exhibits contemporary art of individual artists, as well as theme exhibitions of art groups and associations. We also organise Polish historical exhibitions and displays connected to festivals and important anniversaries of historical events. POSK as an independent charitable institution, charges a fee for organising an exhibition at the Gallery and does not charge a percentage of sales, which belongs to the exhibiting artist.

Proposals for an exhibition with a presentation and cv should be submitted to the Director of The POSK Gallery, Joanna Ciechanowska.

j.ciechanowska@btinternet.com

An exhibition at the Polish Social and Cultural Centre (POSK)
February 17th  to March 8th , 2024

Dom Wolności
Niesamowita historia jedynej Polskiej szkoły w okupowanej Europie – 1940-1946

Heart of Freedoms
The extraordinary story of a Polish school in Nazi-occupied France and its role in the fight for freedom – 1940–1946

POSK, 238–246 King St , Hammersmith,  London W6 ORF

At 6:30 p.m. the UK premiere of ‘Out of the Limelight’ will be shown,
a remarkable 86-minute documentary about the life of Zygmunt Lubicz-Zaleski, founder of the Cyprian Norwid Polish School.
The director and producer will present the movie.
(French and Polish, with English subtitles.)


29.06-26.07| Wystawa: Regina Skrida i Wasyl Dutka
Zapraszamy na wystawę malarstwa o tytule „The Beauty of Nature Through The…
02.07| Wystawa w Instytucie Piłsudskiego
Wystawa miesiąca w Instytucie Józefa Pilsudskiego w Londynie. W lipcu zapraszamy do obejrzenia…

Leave a Reply