Skip to content Skip to footer

Zarząd

POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, ma za cel promocję i udostępnianie polskiej kultury we wszystkich formach. Służy on całej polskiej społeczności, umożliwiając utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej. POSK stara się osiągnąć ten cel przez sprawne zarządzanie, skuteczne użycie swoich funduszy oraz współpracę z innymi organizacjami.

Polski ośrodek został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii i nadal skupia Polaków mieszkających tutaj; jest prowadzony przez przedstawicieli starszego i młodego pokolenia.

 

Zarząd POSK-u w kadencji na rok 2023/2024

DYREKTORZY POSK-u:

PREZES
Dr Marek Laskiewicz

SEKRETARZ             SKARBNIK
Janusz Wajda          Marek Jakubowski

WYDZIAŁ ds. OŚRODKA

DZIAŁ DOMU                  DZIAŁ SECURITY            DZIAŁ IT                    DZIAŁ BHP
Marcin Kalinowski         Tomasz Kliszewski        Damian Barczyk        Jarosław Kłys

WYDZIAŁ SPOŁECZNY

DZIAŁ RODZIN         DZIAŁ SENIORÓW
Sylwia Kosiec           Małgorzata Nyga

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁ ARTYSTYCZNY        DZIAŁ BIBLIOTECZNY        DZIAŁ MUZYKI KLASYCZNEJ        DZIAŁ EVENTS        DZIAŁ SZTUKI
Żaneta Brudzińska              Ryszard Żółtaniecki              Barbara Bakst             Iwona Załuska             Elvira Olbrich