Skip to content Skip to footer

Zarząd

Zarząd

POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, ma za cel promocję i udostępnianie polskiej kultury we wszystkich formach. Służy on całej polskiej społeczności, umożliwiając utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej. POSK stara się osiągnąć ten cel przez sprawne zarządzanie, skuteczne użycie swoich funduszy oraz współpracę z innymi organizacjami.

Polski ośrodek został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii i nadal skupia Polaków mieszkających tutaj; jest prowadzony przez przedstawicieli starszego i młodego pokolenia.

 

Zarząd POSKu w kadencji na rok 2022/2023

DYREKTORZY:

PREZES i SKARBNIK
Dr Marek Laskiewicz

SEKRETARZ
Janusz Wajda

DZIAŁ KULTURY
Żaneta Brudzińska

DZIAŁ RODZIN
Sylwia Kosiec

DZIAŁ BIBLIOTECZNY
Ryszard Żółtaniecki

DZIAŁ MUZYKI KLASYCZNEJ
Barbara Bakst

DZIAŁ SZTUKI
Elvira Olbrich

DZIAŁ DOMU
Marcin Kalinowski

DZIAŁ PROJEKTÓW
Janusz Wajda

DZIAŁ TECHNICZNY
Damian Barczyk

DZIAŁ BHP
Jarosław Kłys

DZIAŁ SPOŁECZNY
Marek Jakubowski