Skip to content Skip to footer

Zarząd

POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, ma za cel promocję i udostępnianie polskiej kultury we wszystkich formach. Służy on całej polskiej społeczności, umożliwiając utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej. POSK stara się osiągnąć ten cel przez sprawne zarządzanie, skuteczne użycie swoich funduszy oraz współpracę z innymi organizacjami.

Polski ośrodek został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii i nadal skupia Polaków mieszkających tutaj; jest prowadzony przez przedstawicieli starszego i młodego pokolenia.

 

Zarząd POSK-u w kadencji na rok 2023/2024

DYREKTORZY POSK-u:

PREZES
Dr Marek Laskiewicz

SEKRETARZ             SKARBNIK
Jarosław Kłys        Dr Marek Laskiewicz

WYDZIAŁ ds. OŚRODKA

DZIAŁ DOMU                  DZIAŁ SECURITY            DZIAŁ IT                    DZIAŁ BHP
Marcin Kalinowski           Tomasz Kliszewski          Damian Barczyk         Jarosław Kłys

WYDZIAŁ SPOŁECZNY

DZIAŁ RODZIN         DZIAŁ SENIORÓW
Sylwia Kosiec             Małgorzata Nyga

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁ BIBLIOTECZNY                     DZIAŁ SZTUKI
Ryszard Żółtaniecki                         Elvira Olbrich