Skip to content Skip to footer

To jeden z najnowszych projektów Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i jednocześnie jedna z jego najważniejszych inicjatyw. Celem nowego projektu pomocowego jest merytoryczne wsparcie polskiej rodziny w potrzebie.  Oferta społeczno-socjalna skierowana do Polaków na emigracji powstała w ramach poszerzania działań socjalnych w POSK-u. Prezes tej instytucji dr Marek Laskiewicz podkreśla, że obok bogatego programu kulturalnego równie ważnym jest ten społeczny, który może w wymierny i praktyczny sposób poprawić życie Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

Inicjując „Projekt Społeczny POSK Rodziny” prezes Marek Laskiewicz stworzył nową komórkę w strukturach kierowanej przez siebie placówki – Dział Rodzin. Stojąca na czele działu dedykowanego rodzinom dyrektor Sylwia Kosiec zgromadziła specjalistów z różnych dziedzin: prawników, pracowników socjalnych, psychologów, księgowych, terapeutów od uzależnień, którzy w ramach cyklicznych spotkań odbywających się w POSK-u udzielają darmowych comiesięcznych porad, a nawet szkoleń. Spotkania w POSK-u, organizowane są w jedną z wyznaczonych z niedziel każdego miesiąca. Nasi rodacy żyjący na emigracji przychodzą do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w nadziei, że uda im się tu znaleźć rozwiązanie swoich spraw.

Teraz pod dachem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Polacy w potrzebie mogą zyskać realną pomoc i jednocześnie pewność, że ten największy ośrodek polonijny działający poza granicami Polski gwarantuje bezpieczeństwo i odpowiedni poziom projektu pomocowego.

„Projekt Społeczny POSK Rodziny” to oferta kompleksowa. Jego wielkim atutem jest to, że proponuje on niemal całościową opiekę nad rodziną to znaczy ma za zadanie pomagać jej członkom nie tylko w doświadczanych przez nich kłopotach, ale także wspierać ich dążenia do samorealizacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych. Projekt oferuje także pomoc związaną z rozwojem osobistym, startem w prowadzeniu własnej działalności, poszerzaniem kwalifikacji zawodowych.

Porady świadczone w POSK-u podzielone zostały na cztery podstawowe grupy tematyczne: 1. sprawy bytowo-socjalne, 2. zdrowotne i psychologiczne, 3. prawne 4. finansowe. Można zatem podczas niedzielnych spotkań znaleźć specjalistę, który pomoże w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych albo związanych z rozliczaniem podatków, aplikowaniem o świadczenia socjalne, uzyskaniem prawa stałego pobytu, bądź typowo rodzinnych dotyczących konfliktów małżeńskich, wychowawczych czy szkolnych.

W ramach „Projektu Społecznego POSK Rodziny”, planowane są także spotkania, rozmowy i szkolenia dla rodziców oraz szkół, z dziedziny prewencyjnej wobec problemu odbioru dzieci polskim rodzinom. Dzięki temu polska społeczność ma szansę lepiej zrozumieć to jak działa tutejszy system opieki socjalnej, a także poznać jego najważniejsze regulacje i zasady.

Dopełnieniem projektu jest poradnictwo z zakresu pieczy zastępczej nad dziećmi z polskich rodzin znajdujących się pod kuratelą brytyjskiej opieki społecznej. Podczas niedzielnych spotkań w POSK-u będzie można porozmawiać z doświadczoną konsultantką i rekruterką, która na co dzień pomaga w poszukiwaniu opiekunów zastępczych dla dzieci dotkniętych tym problemem. Dzięki takim staraniom wiele z nich ma szanse dorastania w polskim domu. Każdy zainteresowany przyjęciem jednego z potrzebujących dzieci pod swój dach będzie miał okazję dowiedzieć się więcej na ten temat. Równe szanse mają małżeństwa jak i osoby żyjące w pojedynkę.

Kolejną ważną propozycją projektu pomocowego jest organizowanie spotkań dla członków rodzin osób uzależnionych, a także dla tych bezpośrednio borykających się z nałogiem. W POSK-u czekają na nich specjaliści terapeuci oraz osoby dotknięte podobnym problemem, którzy podczas spotkań grupowych będą odpowiednim wsparciem.

„Projekt Społeczny POSK Rodziny” oferuje również wsparcie merytoryczne z myślą o najmłodszych członkach rodziny, a także dla przyszłych mam. Podczas spotkań prowadzonych w szkole rodzenia można uzyskać poradę dotyczącą problemu rozpoczęcia ciąży, aż do porodu, w tym te typowo praktyczne takie jak karmienie piersią noworodków.

Utworzona została również sekcja dotycząca pomocy w problemach z czworonożnymi domownikami, jako że poradnictwo behawioralne w tym temacie jest niezwykle ważne.

Każdy kto chciałby skorzystać z oferty pomocowej „Projektu Społecznego POSK Rodziny” powinien wysłać zgłoszenie do dyrektor Działu Rodziny i jednocześnie koordynatorki tego projektu pani Sylwii Kosiec na adres: rodziny@posk.org, wraz z podaniem rodzaju problemu, który wymaga rozwiązania.

Leave a Reply