Skip to content Skip to footer

Uroczystość wręczenia medali Reipublicae Memoriae Meritum

9 lipca 2024 w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym odbyła się uroczystość wręczenia medali Reipublicae Memoriae Meritum. Dekoracji dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Karol Nawrocki. Złotym medalem odznaczony został dr Marek Laskiewicz. Medale otrzymały również Sylwia Kosiec oraz Małgorzata Bugaj-Martynowska.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu polskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP oraz reprezentanci organizacji polskich mieszczących się na terenie Wielkiej Brytanii.

Następnie przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej dokonali otwarcia wystawy prezentującej działania polskiego wywiadu podczas II wojny światowej, powstałej w ramach flagowego projektu IPN „Szlaki nadziei. Odyseja wolności”.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała delegacja na czele z prezesem dr. Karolem Nawrockim oraz dyrektorem oddziału gdańskiego, dr. Markiem Szymaniakiem.

„Język jest częścią naszej narodowej wspólnoty. Podobnie jak dziedzictwo kulturowe, które jest śladem pamięci, ale też częścią naszej narodowej tożsamości. Ale nie uda się też zbudować wspólnoty narodowej bez historii, bez wspólnego przeżywania przeszłości. Bo naród to przecież nie tylko ci, co żyją w granicach Rzeczypospolitej […] to przecież ci Polacy, którzy żyją [także] poza granicami Rzeczypospolitej” – podkreślał prezes IPN – „Dla tych, którzy mają świadomość naszej wspólnej przeszłości i chcą ją razem z nami przeżywać jest medal «Reipublicae Memoriae Meritum»” – dodawał.

Po wernisażu odbyło się spotkanie z ekspertami IPN oraz gościem specjalnym Clare Mulley, autorką książek o Krystynie Skarbek i Elżbiecie Zawackiej.

Dr Marek Laskiewicz

Założyciel i Prezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii. Inicjator nawiązania współpracy z gdańskim oddziałem IPN, czego skutkiem było m.in. powstanie w 2018 r. Przystanku Historia IPN w Wielkiej Brytanii. Inicjator „Bloku Edukacyjnego” dla Polskich Szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii – projektu realizowanego we współpracy z IPN w Gdańsku. Od 2021 r. prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Od tego czasu instytucja wyraźnie zintensyfikowała działalność na rzecz Polonii poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych, społecznych, prezentację wystaw historycznych czy promocje książek polskich historyków. Od czasu prezesury dr. Laskiewicza przestrzeń POSK-u stała się także bardziej dostępna dla inicjatyw podejmowanych przez IPN, prezentacji wystaw, spotkań rocznicowych i patriotycznych.

Sylwia Kosiec

Wiceprezes Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii, dyrektor Działu ds. Rodzin w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, koordynatorka działalności Przystanku Historia IPN w Wielkiej Brytanii. Inicjatorka i główna koordynatorka działań „Bloku Edukacyjnego” dla Polskich Szkół Sobotnich w Wielkiej Brytanii – projektu realizowanego we współpracy z IPN w Gdańsku, w ramach którego odbywają się regularne spotkania edukacyjne, prezentacje wystaw oraz uroczystości patriotyczne. Matka chrzestna sztandaru Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking. Uczestniczka licznych spotkań z kombatantami II wojny światowej żyjących w Wielkiej Brytanii oraz spotkań polonijnych w Polsce. Organizatorka cyklicznych przedsięwzięć związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Narodowego Święta Niepodległości.

Małgorzata Bugaj-Martynowska

Założycielka i dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie, współzałożycielka i dyrektor „Edukatora” – Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających polskich szkół w Wielkiej Brytanii. Zaangażowana w społeczny, polonijny projekt obrony egzaminu z języka polskiego na poziome A-level w 2013 r. Współtwórca publikacji oraz broszur, m.in. „Wolna Polska malowana słowem”, „Powstań Polsko skrusz kajdany”, „Śpiewnik pieśni niepodległościowych i pieśni o Polsce”. Inicjatorka i organizatorka wielu projektów edukacyjnych i patriotycznych: Konkursu Pieśni o Polsce, Polish Heritage Days, „Narodowego Czytania” oraz wydarzenia „Szkoła do hymnu”. Regularnie współpracuje z Oddziałem IPN w Gdańsku na niwie edukacji historycznej i patriotycznej, inicjując i włączając się we wspólne przedsięwzięcia, jak zajęcia edukacyjne w szkole, uroczystości patriotyczne czy Festiwal Piosenki Polskiej – „Śpiewowisko”.

Zdjęcia: IPN, British Poles oraz Marlena Fedorowicz Terlecka

Leave a Reply